Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 17
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 21
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 44
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 64
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 83
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 106
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 109
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 112
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 121
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 111
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 143
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 141
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 121
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 131
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 112
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 135
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 154
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 121
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 123
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 171
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 172
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 177
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 196
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 208
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 222
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 222
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 309
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 370
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 214
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 220
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 197
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 215
Plakat informacyjny Angelika Beczak 124
UG.6220.5.2020 Rafal 205
UG.6220.4.2020 Rafal 192
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 230
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 255
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 254
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 272
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 431
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 275
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 270
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 279
UG 6733.8.2019 Rafal 320
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 299
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 324
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 301
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 299
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 324
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 300
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 299
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 334
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 341
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 309
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 344
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 304
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 309
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 302
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 249
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 289
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 317
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 297
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 318
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 322
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 313
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 329
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 328
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 323
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 341
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 351
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 97
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 366
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 359
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 378
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 433
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 478
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 489
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 504
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 409
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 452
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 435
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 411
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 444
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 453
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 468
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 470
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 476
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 383
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 512
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 449
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 469
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 520
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 501
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 480
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 507
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 487
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 85
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 629
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 592
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 544
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 599
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 602
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 649
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 685
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 666
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 662
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 650
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 664
UG 6232.3.2017 Rafal 167
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 661
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 657
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 619
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 636
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 702
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 718
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 754
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 673
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 776
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 440
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 448
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 440
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 494
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 490
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 479
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 469
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 411
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 431
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 660
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 83
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 656
UG 6232.1.2017 Rafal 242
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 618
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 625
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 673
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 689
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 677
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 643
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 700
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 722
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 734
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 899
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 784
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 771
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 818
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 757
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 540
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1176
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 917
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 896
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 892
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1037
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1018
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1025
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 963
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 964
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 904
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 902
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 884
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 883
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 935
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 921
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 904
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 900
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 881
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 891
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 855
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 925
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 898
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 936
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 2886
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1158
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1447
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1262
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1379
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 1413
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 790

Dodatkowe informacje